Condicions generals de venta

1- Generals

Les presents condicions generals de venda s’apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya, inclòs les Illes Canàries i les Illes Balears per Artesania Camps amb C.I.F. número 39331491L en endavant artesaniacamps.com, amb destinació a persones físiques.
Tot comanda feta a artesaniacamps.com implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l’acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de artesaniacamps.com vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l’acceptació de les presents condicions implicarà l’aplicació d’aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tot comanda posterior, amb excepció d’aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per artesaniacamps.com. El fet que artesaniacamps.com no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.
Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d’elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions d’ordre públic contràries a això.
Les presents condicions han de ser acceptades prèviament per adquirir els productes en artesaniacamps.com. Accedint a aquesta pàgina web accepta els següents termes i condicions. L’accés i navegació en aquesta pàgina web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

2- Realització de comandes

Els usuaris degudament registrats poden comprar al lloc artesaniacamps.com pels mitjans i formes establerts.
El registre i acceptació de les presents condicions implica la conformitat amb el producte, les seves característiques i del preu.
Vostè està obligat a facilitar-nos de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal, telèfon i / o altres dades de contacte i consenteix que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal. Si no ens facilita tota la informació, no cursarem la seva comanda. En realitzar una comanda a través de la nostra aplicació botiga on-line, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per a celebrar contractes vinculants.

3- Disponibilitat del servei

No hi ha cap contracte entre vostè i nosaltres fins que la seva comanda hagi estat expressament acceptada per nosaltres. Si la comanda no és acceptada i ja se li hagués fet algun càrrec en el seu compte, l’import del mateix li serà reintegrat en la seva totalitat.
Per realitzar una comanda haurà de seguir el procediment de compra en línia. Després d’això, rebrà un correu electrònic (el “confirmació de comanda”). Tingueu en compte que això no significa que la seva comanda hagi estat acceptada. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació i li confirmarem tal acceptació enviant-li un correu en què li confirmem que el producte està sent enviat (la “confirmació d’enviament”). El contracte per a la compra d’un producte entre nosaltres (el “contracte”) quedarà formalitzat únicament quan li enviem la Confirmació d’Enviament.

4 – Disponibilitat dels productes

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i, en aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que Vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li farem arribar un val descompte que s’aplicarà en la pròxima compra que vulgui realitzar.
Ens reservem el dret de retirar qualsevol producte de la nostra botiga virutal en qualsevol moment i / o a treure i/o modificar qualsevol material o contingut. Tot i  que farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, pot haver circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d’alguna comanda després d’haver enviat la confirmació de la mateixa. En aquest cas, si això passés,  ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible informant de les circumstàncies que impedeixen la tramitació de la comanda i / o les solucions alternatives. No som responsables davant de vostè o davant de qualsevol de tercera persona pel fet de retirar qualsevol producte de la nostra botiga online.

5- Preus

Els preus publicats en artesaniacamps.com són en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. A l’hora de fer el pagament, s’afegirà l’IVA, qualsevol canvi de taxa d’IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a artesaniacamps.com. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren en l’aplicació són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu dels productes que vostè ha encarregat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-lo. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancelada.
No estarem obligats a subministrar-li el / els productes a un preu inferior incorrecte si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

6- Polítiques de devolucions i anul·lacions

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb la seva comanda realitzada, té un termini de 14 dies hàbils, a comptar de la data de lliurament de la comanda, per retornar-(segons art.44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre).
S’entén que vostè ha conegut el dret de desistiment des de l’acceptació de les presents Condicions Generals i realització de la comanda.
Abans de realitzar la devolució, ens ho haurà de comunicar per correu electrònic a [email protected]
Els canvis i devolucions s’hauran de gestionar a través de l’apartat “El meu compte” al qual s’accedirà amb el nom d’usuari i contrasenya.
És molt important que ens retorni el / els productes en perfectes condicions, totalment nous i sense ús i en el seu embalatge original. No és procedent de devolució d’aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es va enviar. En cas que els productes resultin danyats a causa d’un embalatge inadequat, no admetrem la devolució. Una vegada que rebem el producte en el nostre magatzem i comprovem que es donen totes les condicions anteriors, el Venedor admetrà la devolució del producte i es procedirà en la totalitat de l’abonament del seu import a través d’un val descompte generat a la nostre web.
Les despeses de la devolució seran responsabilitat del client final.
Si el producte és apte per a ser objecte de canvi, artesaniacamps.com precedirà a aquest, canviant el producte pel nou escollit.
En el cas que el nou producte tingui un import més elevat, el client abonarà la diferència de preu a través dels mitjans de pagament reconeguts per artesaniacamps.com.
Si el producte escollit té un menor valor, artesaniacamps.com generarà un val descompte a través de la web.
En cas de recepció d’una devolució, el contingut no sigui conforme a la sol·licitud de devolució o els productes no respectin les condicions de devolució anteriorment esmentades, artesaniacamps.com es reserva el dret a exercir les accions necessàries per rebre la recuperació de l’import.
En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al client final.

7 – Enviament

La preparació del paquet en el nostre magatzem es farà tan aviat com arribi el pagament al nostre sistema. El cost d’enviar a Espanya (excepte les Canàries i Balears) serà responsabilitat de artesaniacamps.com.
Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.
No obstant la seva demora no implicarà ni anul·lació de la comanda ni indemnització.
Una comanda es considera finalitzada en el moment en què ens posem en contacte amb el transportista o bé es fa la recollida en persona al nostre taller. Correspon al client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies  i notificar immediatament a artesaniacamps.com per telèfon o correu electrònic.
Per a enviaments fora d’Espanya i Portugal consulteu-nos.

8 – Pagaments

Els mitjans de pagament seran: Targeta de crèdit o dèbit, Paypal o transferència bancària. Li garantim que cadascuna de les transaccions realitzades amb el venedor és 100% segura.
Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur. Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda) del Banc.
En pagar amb targeta, en fer clic a “autoritzar pagament” vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva.
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.
Vostè haurà de notificar-nos qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible, perquè puguem realitzar les gestions oportunes.
En cas que utilitzeu la forma de pagament PayPal, recordi que PayPal és una forma ràpida i segura de pagar a Internet. Pot pagar fàcilment les seves compres amb la targeta de dèbit, la targeta de crèdit o el compte bancari a través de PayPal, sense compartir informació financera.
PayPal emmagatzema amb seguretat la seva informació financera i la protegeix amb sistemes de seguretat i de prevenció de frau líders del mercat.

9- Responsabilitat

Artesaniacamps.com limita la seva responsabilitat en els següents casos:

  • Pot passar que el producte escollit no sigui tal com es visualitza a través de la pàgina web, a causa de faltes de resolució, problemes amb el navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole. Artesaniacamps.com aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir.
  • Artesaniacamps.com actuarà amb la màxima diligència als efectes de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport el producte seleccionat. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com ara vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte escollit.
  • Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet.

10 – Legislació aplicable i jurisdicció

Els contractes de compra de productes a través de la nostre web es regiran per la legislació espanyola.