Pere Camps i Pagerols

Primera generació d’artesans

En Pere Camps i Pagerols va nèixer  a Berga, el 2 d’agost de l’any 1913. Sent la primera generació d’artesans de la família Camps i el primer fuster de la família. Poc desprès de la creació de la Patum infantil, cap al 1956, en va esdevenir col·laborador i un dels seus màxims puntals.

Targeta empresa Pere Camps

El Pere Camps va desenvolupar una tasca molt important, sobretot com a artesà de la festa de La Patum.

Patum Infantil

La Patum

A part de restaurar tota la comparseria i fer el seu manteniment corresponent, també va participar a la Patum de forma activa com a geganter, portant entre mitjans dels quaranta i mitjans dels cinquanta, el Gegant Nou.

Anècdota de com es va introduir la Careta de Ple a La Patum

Careta de Ple

Les carotes abans eren de guix i en petar els fuets molts cops les esqueixaven. Això suposava un perill per aquells que saltaven. El Pere va creure que s’havia de buscar una solució i va començar a pensar en un material que fos més consistent per tal d’evitar més desperfectes i sobretot, que ningú es fes mal. Fou així com va construir les primeres carotes de roba. Sobre un motllo de fusta que ell mateix va esculpir, va començar a posar-hi retalls de roba encolada i, un cop va estar seca, la va desemmotllar. El resultat fou una carota molt més segura i resistent. Després d’algunes proves satisfactòries la va portar a l’Ajuntament per tal de donar a conèixer la seva troballa. Es va presentar davant del batlle, que aleshores era en Joan Noguera, i li va ensenyar.

L’alcalde li va preguntar si verdaderament seria més resistent que les antigues i el Pere li va demostrar allí mateix: va obrir el balcó de l’Ajuntament i va llençar la carota all mig de la Plaça. El batlle la feu anar a recollir i en veure que no s’havia trencat, li va donar el vistiplau.

Fou a partir d’aquí que les antigues carotes anaren deixant pas, paulatinament, a les construïdes amb la nova tècnica. Actualment, encara s’elaboren de la mateixa manera; utilitzant el motlle que va esculpir el Pere Camps fa més de 50 anys. Des de la seva mort, i fins a l’actualitat, aquests tasques les han anat continuant els seus descendents. I per molts anys!

Galeria d’imatges

2ª Generació Camps

Jordi Camps i Rovira
Jordi Camps i RoviraBerga, 1934
D’ençà la mort del seu pare, es va ocupar de restaurar les comparses la Patum infantil com també del manteniment de les comparses de La Patum.

3ª Generació Camps

Jordi Camps i Bessa
Jordi Camps i BessaBerga, 1963
Responsable del manteniment de la comparseria de la Patum infantil i fins fa poc també ho ha estat de La Patum.